Illini Caravan rolls through Peoria to start tour

John Supinie